Art Property Development

WHERE ART MEETS REAL ESTATE

About Us

Art Property Development is revolutionizing modern living through a unique fusion of unwavering technical proficiency and a deep commitment to artistic expression. Our foundation is built on Bog’Art’s rich legacy, focusing on enduring living spaces with a unique passion for aesthetics, attention to detail, and dedication to the artistic essence of life, transcending conventional construction boundaries.

Our approach is focused on creating harmonious spaces that promote a symbiotic interaction between architecture and environment, aiming to exceed end-user expectations and create personalized retreats that combine functionality and beauty.

Art City

Servicii

Art Property Development offers integrated solutions to support the development and optimization of real estate projects. From meticulous due diligence and business plan development, to project financing, accounting and construction management, our team is committed to maximizing the value of each project.

Technical Due Diligence Reports

Due diligence is one of the most important steps in real estate development because it allows critical aspects with potential impact to be identified early on.

Read more

Analiza de tip Due Diligence

Analiza de tip Due Diligence este unul dintre cei mai importanți pași în dezvoltarea imobiliară, deoarece permite identificarea în stadii incipiente a aspectelor critice cu impact potențial.

Echipa Art Property Development oferă asistență în următoarele domenii:

 • Agregarea documentelor de proprietate și revizuirea preliminară a titlului de proprietate înainte de diligența legală
 • Verificarea condițiilor de pe teren, inclusiv serviciile publice la fața locului, accesul și opțiunile de tranzit pe proprietate
 • Analiza preliminară a rapoartelor de mediu, condiții speciale de permitere, acolo unde este cazul
 • Evaluarea parametrilor urbanistici conform documentației aflate în vigoare existenți și potențiali și a condițiilor de utilizare a spațiului
 • Propunerea de oportunități de dezvoltare viabile

Business Plan Development

A project's business plan must take into account the analysis of the technical-economic-financial parameters given current market conditions and future predictions.

Read more

Dezvoltarea planului de afaceri

Planul de afaceri al unui proiect trebuie să ia în considerare analiza parametrilor tehnico-economici-financiari, având în vedere condițiile actuale de pe piață și previziunile viitoare.
Art Property Development se angajează să respecte programe realiste, bugete verificate și așteptări de vânzări conservatoare pentru a stabili un plan de afaceri solid, cu ipoteze fundamentale valabile.

Serviciile noastre includ:

 • Identificarea oportunităților profitabile de dezvoltare
 • Pregătirea bugetelor preliminare și actualizarea periodică a acestora
 • Crearea unor cronologii de dezvoltare rezonabile și fezabile, având în vedere analiza planurilor urbanistice aferente zonei proiectului, autorizarea, construcția și vânzarea
 • Realizarea unei analize financiare a diferitelor scenarii, inclusiv condițiile de finanțare, contribuțiile de capital și ritmul vânzărilor

Project Financing and Accounting

To ensure a successful result, the financial commitment of a real estate transaction or project may include the participation of investors and lenders. Budgets must be constantly ...

Read more

Finanțarea proiectelor și contabilitatea

Pentru a asigura un rezultat de succes, angajamentul financiar al unei tranzacții imobiliare sau proiect poate include participarea investitorilor și a creditorilor. Bugetele trebuie monitorizate și evaluate constant pentru a obține rezultatele financiare dorite.

Serviciile noastre includ:
 • Intermedierea și negocierea condițiilor de finanțare bancară sau non-bancară
 • Coordonarea negocierilor cu instituțiile financiare privind termenii împrumutului
 • Furnizarea de rapoarte bugetare și de performanță către instituțiile financiare creditoare și partenerii de afaceri
 • Supravegherea și verificarea sarcinilor contabile, inclusiv a salariilor și impozitelor, în conformitate cu regulile, standardele, legile și politicile stabilite
 • Controlul costurilor proiectului
 • Realizarea de audit financiar pentru a verifica respectarea contractelor

Construction Management

Construction management services offer ground-level support for owners who lack expertise or choose not to staff locally for individual project management, ensuring successful outcomes. Our construction management services include

Read more

Managementul lucrărilor de construcție

Serviciile de management a construcțiilor asigură suport din faza incipientă pentru proprietarii care nu au expertiză sau aleg să nu angajeze personal local pentru managementul individual al proiectelor, asigurând rezultate de succes.

Art Property Development oferă urmatoarele servicii de gestionare a construcțiilor:

 • Coordonarea procesului de licitație și atribuire a lucrărilor/selectarea contractorilor specializați - Arhitecți, Ingineri și Constructori Generali
 • Coordonarea designului și gestionarea autorizării pentru a asigura obținerea tuturor permiselor și aprobărilor necesare înainte de începerea construcției
 • Planificarea proiectului, supervizarea șantierului și monitorizarea activă a progresului construcției
 • Finalizarea lucrărilor, testarea și punerea în funcțiune
 • Asigurarea finalizării cu succes a proiectului
 • Gestionarea procesului post-construcție: înregistrarea financiară și cadastrală, garanție, întreținere preventivă

Site Value Improvement

Our permanent focus is to maximize the value of the underlying asset given various market conditions. We achieve this by constantly monitoring market trends and adjusting our strategies accordingly. We can assist our partners...

Read more

Maximizarea valorii proiectului

Obiectivul nostru permanent este maximizarea valorii proiectul avand in vedere diversele condiții de piață. Acest lucru este realizat prin monitorizarea constantă a tendințelor și ajustarea strategiilor noastre în consecință.

Putem asista partenerii noștri cu:

 • Analiza celui mai bun și adecvat mod de utilizare a proprietății, inclusiv funcțiuni optime (rezidențial cu utilizare mixtă, comercial), mix optim de unități (numărul de unități, raportul de 1/2 dormitoare)
 • Obținerea aprobărilor pentru modificari aduse proiectului pe parcursul derularii lucrarilor
 • Revizuirea și implementarea certificărilor LEED, BREEAM sau a altor soluții sustenabile
 • Analiza performanței actuale a proiectului pentru identificarea potențialului de optimizare a costurilor sau a oportunităților de crestere a valorii proiectului prin reconversie, reabilitare sau reamenajare
 • Dezvoltarea și supervizarea strategiilor de marketing, vânzare și închiriere
 • Coordonarea procesului de licitatie, atribuirea si monitorizarea serviciilor de management al proprietății și facilităților

PROJECTS

ART CITY

Art City Location:
8 Petroliștilor Bld., district 1, Bucharest
Units:
141
Finalized See details

MÂNTULEASA

Mântuleasa Location:
7-9 Mântuleasa street, district 3, Bucharest
Units:
54
In permitting See details

VITAN

Vitan Location:
124 Calea Dudești, district 3, Bucharest
Units:
274
Construction in 2024 See details

calederon

CALDERON

Calderon Location:
37 Jean Louis Calderon street, district 2, Bucharest
Units:
18
In permitting See details

EXPOZIȚIEI

Expoziției Location:
26A Expoziției Bld, district 1, Bucharest
Units:
300
In permitting See details

MANU

Manu Location:
27-29 Gheorghe Manu street, district 1, Bucharest
Units:
11
In permitting See details

Art City

Our
Team

Bogdan Doicescu has lifelong experience in the Bog’Art group of companies as a family business executive.
With over 15 years of experience in the financial-banking and real-estate fields in Romania…

BOGDAN LETCĂ

CEO & Development Manager

Andrei Tănase is an expert finance professional with a diverse background of over 10 years in both banking and real estate sectors.

ANDREI TĂNASE

Senior Finance Manager

Roxana Tiutiu is an experienced urban architect with 10 years rich background in construction and architecture. Currently, she holds the position of Urbanist

ROXANA TIUTIU

Urbanist, Development Specialist

With a career spanning over a decade, Vicențiu has demonstrated his prowess in project management, cost control, and contract negotiation

VICENȚIU IVAN

Project Manager

With over 8 years of experience in the construction field, Andreea has dedicated her career to continuous development and improvement of skills in this domain.

ANDREEA CSAVAR

Urbanist, Development Specialist